top of page

Privacy policy

Hier vind je de privacyverklaring van Inner Value.

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op  gegevens die worden verzameld via de website (www.innervalue.net) of email.

 

De privacy verantwoordelijke van Inner Value is Hylke Bos, hij is te bereiken via hylke@innervalue.net

Inner Value doet er alles aan om jouw privégegevens ook echt privé te houden.

 

Toepasselijkheid
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle privacygevoelige informatie die je aan Inner Value verstrekt, bijvoorbeeld via het contactformulier op de website of via e-mail. Inner Value hecht groot belang aan de privacy persoonsgegevens en gaat daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Hierin wordt de AVG/GDPR gevolgd, de wet- en regelgeving die van toepassing is op het gebruik van persoonsgegevens.

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden alleen gebruikt na persoonlijke toestemming, een overeenkomst of vanwege een wettelijke verplichting.

Voor het beantwoorden van vragen via de website zijn naam en e-mailadres noodzakelijk.

De verstrekte persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de specifieke doeleinden waarvoor ze verstrekt zijn.

Persoonsgegevens worden nooit aan derden verkocht noch weggegeven tegen wederdiensten. Aan Inner Value verstrekte persoonsgegevens blijven exclusief voor Inner Value.

Wanneer een vraag gesteld wordt die wellicht door een collega’s of sectorgenoten beantwoord moet worden, wordt van te voren toestemming gevraagd om e-mailadres en/of telefoonnummer door te geven aan de betreffende professional of organisatie.

Persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard, met inachtneming van de wettelijke plicht van ondernemers. Naam en e-mailadressen verkregen via het contactformulier op de website worden niet opgeslagen in een database.

GDRP geeft de klant/opdrachtgever het recht om persoonsgegevens in te zien, aan te passen, te blokkeren of te laten verwijderen binnen de regels van Nederlandse wetgeving. Neem contact op met hylke@innervalue.net als je hierover vragen hebt.

Er wordt alles aan gedaan om persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen tegen onbevoegde toegang, verlies of diefstal.

bottom of page